Psihologi pentru generaţiile de mâine

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Info Proiect

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie – 2.1. Tranziţia de la școală la viaţa activă
POSDRU/109/2.1./G/82279

Psihologi pentru generațiile de mâine

Beneficiar: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

logo ulbs

Conferinţa de lansare a proiectului s-a desfăşurat în data de 23 martie 2012 ora 11, în Aula „Avram Iancu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. La eveniment au participat  ca invitaţi reprezentanţi ai Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educaţională, reprezentanţi ai Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și ai Departamentului de programe și proiecte a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Obiectivul general al proiectului:

Facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin intermediul creșterii relevanței educației pentru piața muncii și a eficientizării stagiilor de practică prin corelarea programelor de studii cu programele de învățare practică la locul de muncă.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea unor parteneriate durabile între mediul universitar (ca mediu generator de persoane pregătite pentru livrarea serviciilor de consiliere școlară) și rețeaua de școli și licee (ca mediu solicitant de servicii de consiliere școlară), în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă a studenților, prin stagiile de practica PSIGEM.
 • Eficientizarea și adaptarea la cerințele pieței muncii a stagiilor de practică ca parte a curriculum-ului universitar, prin organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea stagiilor de practica ale studenților înmatriculați la specializarea Psihologie.
 • Servicii îmbunatățite de consiliere și orientare în carieră, în ceea ce privește efectuarea stagiului de practică și identificarea unui loc de muncă pentru facilitarea tranziției de la școală la viata activă.

Proiectul se adresează unui grup țintă de 120 de studenți de la specializarea psihologie (studii de licență).

 1. Stagii de practică desfășurate în opt școli și licee din Sibiu
 2. Servicii de consiliere şi orientare în carieră
 3. Workshop-ul CLUBUL CARIEREI
 4. Școala "PSIGEM”
 5. Acces la baza de date privind oportunitățile de angajare
Sunteți aici: Info Proiect