Psihologi pentru generaţiile de mâine

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Activitatea a vizat consilierea şi orientarea profesională a studenţilor din grupul ţintă al proiectului realizate în afara orelor din planul obligatoriu de învăţământ precum şi evaluarea acestora în vederea orientării în carieră, atât prin servicii de consiliere individuală cat şi prin servicii de informare de grup.

Activitatea a presupus două subactivităţi:

  • sesiuni interactive de informare de grup
  • activităţi de consiliere şi orientare profesională

a) sesiuni interactive de informare de grup

Au fost două sesiuni interactive de informare de grup ce au vizat următoarele tematici: „Cine poate fi modelul meu de rol?„ şi „Unde mă pot angaja în domeniul Psihologie educaţională, consiliere şcolara şi vocaţională”.

Prima întâlnire s-a desfăşurat în data de 7.12.2012 şi a avut ca invitate două absolvente ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea Psihologie, Berta Bârzoagă şi Valentina Bădeanu care în prezent lucrează pe postul de consilier şcolar în unităţi de învăţământ din Sibiu. Acestea au discutat despre activitatea pe care o desfăşoară, subliniind rolul consilierului şcolar, importanţa construirii relaţiei cu elevii dar şi cu părinţii acestora, probleme întâmpinate în activitate, instrumente utilizate, au prezentat cazuri specifice activităţii lor, precum şi modalităţi de soluţionare a acestora. În urma discuţiilor studenţii prezenţi la întâlnire au adresat întrebări şi au lansat noi subiecte de interes care să-i ajute să înţeleagă mai bine ce presupune concret aceasta activitate. La această întâlnire au participat un număr de 34 de studenţi.

Cea de-a doua întâlnire de grup, desfăşurata în 15.12.2012 având ca temă „Unde mă pot angaja în domeniul Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională?” le-a avut ca invitate pe doamnele psih. Monica Adriana Munteanu de la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” şi psih. Adela Creţu de la Şcoala Generală nr. 21, ambele cu o vastă experienţă în domeniul consilierii şcolare precum şi în activităţi de voluntariat din acelaşi domeniu.

Întâlnirea s-a desfăşurat sub forma unei sesiuni interactive în care după o scurtă prezentare a activităţii celor două invitate, studenţii au avut posibilitatea de a pune întrebări sau de a lansa noi teme de discuţie de interes pentru ei.
Un alt aspect important al întâlnirii a vizat posibilităţile de angajate pe piaţa muncii în domeniul Psihologie educaţională, consiliere şcolara şi vocaţională. De asemenea s-a discutat despre modalităţile de obţinere a atestatului de liberă practică pentru acest domeniu precum şi condiţiile de desfăşurare a activităţii în regim de liberă practică. Au fost prezentate organizaţii (ONG sau private) în care psihologul educaţional îşi poate desfăşura activitatea.

b) activităţi de consiliere şi orientare profesională

Activitatea s-a desfăşurat sub forma sesiunilor individuale de consiliere a carierei realizate de către experţii în consiliere profesională cu fiecare dintre studenţii care şi-au exprimat disponibilitatea de a participa. În cadrul sesiunilor s-a urmărit identificarea obiectivelor profesionale (în special legate de continuarea studiilor prin programe masterale sau intrarea pe piaţa muncii), precum şi stabilirea planului individual de acţiune. Fiecărui student i-a fost completată o fişă individuală de consiliere în care sunt specificate obiectivele urmărite (generale şi specifice), datele personale precum şi planul de acţiune. Participarea la ședinţele individuale s-a realizat pe baza unei planificări realizate de consilieri în urma discuţiei cu fiecare student în parte, ţinându-se cont de disponibilitatea acestuia. La şedinţele individuale au participat un număr 44 de studenţi.

De asemenea, în vederea realizării orientării în carieră, fiecare student a participat la evaluarea psiho-aptitudinală. Pentru realizarea evaluării au fost folosite două instrumente: SDS pentru identificarea intereselor profesionale şi CAS pentru identificarea trăsăturilor de personalitate şi aptitudinale. Pe baza acestora a fost realizat Profilul profesional individual.

Sesiunile de consiliere și orientare profesională s-au desfăşurat pe perioada lunii iunie și iulie 2012, pentru un număr de 49 studenţi din anul II, specializarea Psihologie.
Acestea au ca scop realizarea unei decizii informate a studenţilor privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă în domeniul Psihologie educaţională, consiliere şcolară și vocațională. Aceasta activitate a cuprins două tipuri de subactivități desfăşurate pe durata întregului semestru, in funcţie de orarul studenţilor, după cum urmează:

  1. sesiune interactivă de informare de grup
  2. activități de consiliere și orientare profesională

a) sesiune interactivă de informare de grup, cu următoarele tematici:
- Cine poate fi modelul meu de rol?
- Unde mă pot angaja în domeniul Psihologie educaţională, consiliere școlară și vocațională?

La această sesiune de informare au participat absolvenţi ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea de Psihologie, care în prezent lucrează pe postul de consilier şcolar in unități de învățământ din judeţul Sibiu. Întâlnirea s-a desfăşurat sub forma unei sesiuni interactive în care după o scurtă prezentare a activităţii pe care cei doi o desfășoară în unităţile de învățământ în care își desfășoară activitatea, studenţii au avut posibilitatea de a pune întrebări sau de a solicita lămuriri. Printre întrebările adresate de către studenţi se numără: Care sunt demersurile pe care trebuie să le facem pentru a deveni consilieri şcolari? Care a fost cel mai greu caz din activitatea d-voastră? Puteţi să ne descrieţi o zi din activitatea profesională? Cum se lucrează cu copii de 3-6 ani? Cât de greu este să obţii titularizarea? etc.

Un alt aspect important al discuţiei a vizat posibilităţile de angajate pe piaţa muncii în domeniul Psihologie educaţională, consiliere şcolara și vocațională. De asemenea, s-a discutat despre modalităţile de obţinere a atestatului de liberă practică pentru acest domeniu precum și condiţiile de desfăşurare a activității în regim de liberă practică. Au fost prezentate organizaţii (ONG sau private) în care psihologul educaţional își poate desfăşura activitatea.

b) activități de consiliere și orientare profesională

Acestea au cuprins sesiuni de consiliere a carierei (individuală) care s-au desfăşurat în afara orelor din planul de învățământ. Au fost desfăşurate de către experţii în consiliere profesională cu fiecare dintre studenţii care și-au exprimat disponibilitatea de a participa la aceasta acţiune. Prin aceste servicii s-a urmărit creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii sau sprijin în identificarea traseului educaţional pentru studenţii anului II specializarea psihologie.

În cadrul acestor sesiuni s-a urmărit, de asemenea, identificarea obiectivelor profesionale (în special legate de continuarea studiilor prin programe masterale sau intrarea pe piaţa muncii) precum și stabilirea planului individual de acţiune. Fiecărui student i-a fost completată o fișă individuală de consiliere în care au fost specificate obiectivele urmărite (generale și specifice), precum și acțiunile care trebuie realizate pentru atingerea acestora.

Sunteți aici: Servicii de consiliere şi orientare în carieră