Psihologi pentru generaţiile de mâine

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Şcoala „PSIGEM” – reprezintă un proiect de 3 zile, desfăşurat în perioada 6,7,8 iulie 2012,  realizat după  finalizarea stagiilor de practică la care s-au înscris și au participat un număr de 44 de studenţi din anul II specializarea psihologie. Scopul acestei activități  a fost aplicarea în practică, a cunoştinţelor și abilitaţilor dezvoltate pe perioada stagiilor. Cei 44 de studenţi au fost împărțiți în cinci școli ipotetice care au avut de rezolvat două situații (cazuri) întâlnite în munca de consilier școlar, unul de orientare vocațională și cel dea-l doilea având ca temă consumul de droguri. Cazurile au fost concepute de către tutorii de practică împreună cu experţii în consiliere, coordonatorul de consiliere profesională, tutorii de practică sub coordonarea echipei de management (manager și asistent manager). Aceeaşi echipă la care s-a adăugat coordonatorul campanii de informare si conştientizare a conceput, realizat și desfăşurat întreaga activitate cât și materialele utilizate pe perioada desfășurării activităţii. Locul de desfăşurare a fost pensiunea Briana, iar deplasarea studenţilor spre locaţie s-a făcut cu autobuzul.

În cele 3 zile, studenţii au desfăşurat activităţile sub coordonarea tutorilor de practică, a coordonatorului și a experţilor în consiliere după un program pus la dispoziţia participanţilor. În cadrul Școlii PSIGEM s-au desfăşurat activități atât cu întregul grup, dar și cu cele cinci subgrupuri care au format şcolile ipotetice.

În prima zi, studenţii au participat la exerciţii interactive (exerciţii de încălzire, de dezvoltare personală, de cunoaştere reciprocă și de coalizare a grupului).

În cea de-a doua zi cele cinci scoli ipotetice, formate din grupe de 8 - 9 studenţi, au lucrat pe ateliere, având de sarcina de a soluţiona cazurile prezentate în studiile de caz. Fiecare şcoală și-a creat propria identitate (nume, blazon, motto), a ales prin vot persoana („porta-voce”) care s-o reprezinte în competiţie cu celelalte școli, pentru obţinerea unuia dintre cele cinci premiile puse la dispoziţie precum și a trofeului PSIGEM, acordat celei mai bune echipe. Cele cinci premii acordate au fost:

 • Trofeul „PSIGEM”
 • Cea mai bună prezentare
 • Cea mai adaptată soluţie
 • Cea mai completă analiză de caz
 • Cea mai buna identificare de probleme

Juriul format din cinci persoane, ales aleatoriu dintre tutori și consilieri a fost format din: preşedinte psih. Valeria Purcia și membri, psih. Elena Morariu, psih. Crina Mocanu, psih. Simona Cîmpeanu, psih. Diana Mihăescu. Acesta a stabilit criteriile de acordare a premiilor și a coordonat desfăşurarea competiţiei. Fiecare din cele cinci premii a avut o valoare de 2200 lei.
În urma soluţionării studiilor de caz, fiecare din cele cinci școli, și-a prezentat si argumentat soluţia în mod cât mai creativ (poster, joc de rol, prezentare etc.). După prezentare fiecare „porta-voce” a primit câte o întrebare din partea reprezentanţilor celorlalte echipe, fiind punctate de către juriu pentru „porta-voce” răspunsurile, iar pentru echipa modul de formulare a întrebării cât și reprezentativitatea ei pentru tema discutată.
Seara s-a încheiat cu vizionarea unui film – „Coriştii”, și analiza conţinutului acestuia prin prisma muncii de consilier şcolar. Studenţii si-au exprimat puncte de vedere, au pus întrebări și au analizat aspectele sugerate de moderator și au desprins aspecte care pot fi preluate în activitatea de consilier şcolar.

Cea de-a treia zi a fost destinată concluziilor, feed-back-urilor și acordării premiilor. Au fost analizate împreună cu consilierii studiile de caz și soluţiile oferite de fiecare şcoală în parte, li a fost oferit feed-back.

La finalul discuţiilor fiecare student a primit un chestionar de feedback pentru a-li exprima opinia cu privire la modul de organizare li desfăşurare a întregii școli de vară PSIGEM. De asemenea fiecare dintre ei și-a exprimat în scris (narativ) părerea cu privire la ce a însemnat pentru el Școala de vară.

Toţi cei 44 de studenţi participanţi la activităţile Școlii de vară au primit Diploma de participare. Şcoala de vară PSIGEM, iulie 2012 s-a încheiat cu acordarea premiilor.

scoala de vara psigem 001 scoala de vara psigem 002
scoala de vara psigem 003 scoala de vara psigem 004
scoala de vara psigem 005 scoala de vara psigem 006
scoala de vara psigem 007 scoala de vara psigem 008
scoala de vara psigem 009 scoala de vara psigem 010
scoala de vara psigem 011 scoala de vara psigem 012
scoala de vara psigem 013 scoala de vara psigem 014
scoala de vara psigem 015 scoala de vara psigem 016
scoala de vara psigem 017 scoala de vara psigem 018
scoala de vara psigem 019 scoala de vara psigem 020
scoala de vara psigem 021 scoala de vara psigem 022

Sunteți aici: Școala "PSIGEM”