Psihologi pentru generaţiile de mâine

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Campania de informare a cuprins două întâlniri la care au participat studenţii specializării Psihologie, anul II, studii de licenţă, echipa de management (manager, asistent manager şi coordonator campanii de informare) şi invitaţi.

Prima întâlnire a avut loc în data de 4.10.2012 şi a avut ca scop motivarea participării şi implicării studenţilor în activităţile proiectului „Psihologi pentru generaţiile de mâine” ID 82279.

În cadrul întâlnirii, managerul de proiect a făcut o prezentare detaliată a proiectului subliniind:

 • finanţatorii proiectului;
 • obiectivul general;
 • obiectivele specifice;
 • grup ţintă;
 • prezentarea beneficiarului şi a partenerului proiectului;
 • activităţile care se vor desfăşura în cadrul proiectului;
 • rezultatele aşteptate.

După prezentare membrii echipei de management au răspuns întrebărilor adresate de către participanţi cu privire la activităţile specifice proiectului. La aceasta primă întâlnire au participat un număr de 24 studenţi din grupul ţintă.

La întâlnirea de informare şi conştientizare au fost invitate, două studente din anul III, studii de licenţă, Codruţa Răbăgel şi Cristina Osz, care au participat la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, în anul universitar 2011-2012. Ele au subliniat însemnătatea din punct de vedere profesional şi personal a participării la activităţi precum: stagiile de practică, Clubul carierei, informările de grup şi Şcoala „PSIGEM”.

La finalul întâlnirii, studenţilor participanţi le-au fost distribuite gentile şi mapele informative.

001

Cea de-a doua întâlnire a avut loc în data de 11. 10. 2012 cu participarea unui număr de 11 studenţi din grupul ţintă, alături de echipa de management.

Întâlnirea a avut ca scop conştientizarea de către studenţi a importanţei activităţii practice în formarea lor ca viitori specialişti, precum şi a preocupării pentru dezvoltarea permanentă a propriei cariere, a planificării acesteia prin participarea la Clubul carierei.

Tot în cadrul campaniei de informare a studenţilor, în scopul creşterii gradului de informare privind oportunităţile de angajare pe piaţa muncii în domeniul de studiu – psihologie, pentru toţi studenţii beneficiari ai proiectului, a fost creată baza de date cu locurile de muncă vacante din judeţul Sibiu. Baza de date a fost pusă la dispoziţia acestora în sala destinată implementării activităţilor proiectului, în perioada octombrie – decembrie 2012, fiind accesata de un număr de aproximativ 80 studenţi beneficiari ai proiectului şi nu numai.

002 003
004

În data de 30 martie 2012 a avut loc Întâlnirea de informare și conştientizare, la care au participat un număr de 69 studenţi din grupul ţintă, alături de echipa de management, cadre didactice ale Universității „Lucian Blaga” responsabile cu desfăşurarea activităţii practice a studenţilor precum și un psiholog / consilier şcolar.

Întâlnirea a avut ca scop conştientizarea de către studenţi a importantei activităţii practice în formarea lor ca viitori specialişti precum și a preocupării pentru dezvoltarea permanentă a propriei cariere, a planificării acesteia prin participarea la Clubul carierei.

Invitatul acestei întâlniri a fost d-na psiholog Adriana Monica Munteanu, de la Colegiul Pedagogic „Andrei Șaguna” din Sibiu, care a condus o sesiune demonstrativă de Club al Carierei. D-na psiholog a făcut o prezentare a pregătirii, stagiilor de formare precum și experienţei sale profesionale, subliniind aspectele esenţiale ale activităţii sale de consilier şcolar. A prezentat o serie de exemple din activitatea proprie, studii de caz, povești de succes și de asemenea dificultăţile muncii de psiholog şcolar. După prezentare, studenţii au pus întrebări care au urmărit o mai bună cunoaştere și înţelegere a activităţii desfăşurate de consilierul şcolar.

ie 30 03 2012 01 ie 30 03 2012 02
ie 30 03 2012 03 ie 30 03 2012 04
ie 30 03 2012 05 ie 30 03 2012 06
ie 30 03 2012 07 ie 30 03 2012 08

Sunteți aici: Campanii de informare